Memoriam

Op 18 oktober kregen we het droeve bericht dat onze Banjo man

Jo Vroomen op 79 jarige leeftijd is overleden.


Jo, was sinds 2015 lid van het koor, eerst als gitarist maar al snel kwam Jo met zijn geliefde Banjo waarmee hij ons koor met zijn vrolijke spel verrijkte.


In 2019 is Jo ziek geworden, maar na de corona stop speelde Jo met plezier zolang als het ging verder.


Wij zullen Jo herinneren als een zeer vriendelijke en beschaafde muzikant,

die altijd de opbouwploeg bedankte voor hun gedane werk.


Wij wensen zijn vrouw Marjo, kinderen en kleinkind veel sterkte om dit verlies te dragen.


Bestuur en leden, “de Admiraliteit”