Modelbouwvereniging Alblasserdam

De Modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM

is opgericht op 13 Januari 1980 en staat als zodanig ingeschreven in het verenigingsregister van de

Kamer van Koophandel te Dordrecht.

De vereniging is primair opgezet als “ algemene  modelbouwvereniging “ 

alhoewel onze kernactiviteiten zich – al van begin af aan – voornamelijk toespitsen op de dynamische
scheepsmodelbouw. Dynamisch vanwege het feit, dat vrijwel al onze 
scheepsmodellen functioneel
uitgerust worden met een radiografische besturing.

 

Het bovenstaande sluit natuurlijk andere takken van de modelbouw niet uit.

 

Een ieder is dan ook Van Harte Welkom !!   om zich aan te sluiten.