The Krispy Notes

“The Krispy Notes”, het koor van IKC De Fontein, locatie Krispijn.

Dit koor bestaat al meer dan twaalf jaar en staat onder leiding van juf Liesbeth van Wijngaarden 

en juf Heleen den Hartog. Deze juffen zijn tevens de oprichters van het koor.

Iedere week wordt er gerepeteerd, waarbij juf Liesbeth op de piano speelt.

Kerstliedjes, Paasliedjes, liedjes over God en liedjes passend bij een thema; steeds wordt er weer iets nieuws geleerd. Ook is er hierbij aandacht voor bewegingen en danspasjes tijdens het zingen 

en er worden zelfs zangoefeningen gedaan.

Optredens in het ziekenhuis, in de kerk, bij de ouderen of gewoon op school, het is altijd een feest als ze ergens van zich laten horen.