Shantykoor De Admiraliteit

Shantycafé


Gezellig Meezingen IN HET SHANTYCAFÉ .


Onder het motto de deur staat altijd open, nodigt Shantykoor ‘de Admiraliteit’

u van harte uit om met uw favoriete instrument of stem de toon te zetten in ons

gezellige Shantycafé, op zaterdag 19 oktober a.s. van 14.00 t/m 17.00 uur

in het Waterwiel,  Admiraalsplein 700 in Dordrecht.


Het is de bedoeling dat diverse muzikanten en zangers zich kunnen laten horen,

zodat het publiek lekker mee kan zingen met o.a. Hollandse liedjes en ook over

het zoute en zoete water en alles daaromheen.

Kom allemaal en breng je instrument, stem en goede humeur mee.

Gratis parkeren.


Deze keer willen we met ons shantycafé een goed doel steunen en daarom zetten

wij deze middag in het teken van Stichting KIKA


KiKA is een Nederlandse stichting die sinds 2002 fondsen werft voor onderzoek

naar kinderkanker.


Dit is voor ons koor een mooie gelegenheid om een steentje bij te dragen middels

een collecte voor KIKA.


Wij trachten zoveel mogelijke geld bijeen te brengen als donatie aan

de  Stichting KIKA. Met als doel de middelen in te zetten voor onderzoek naar

deze ziekte teneinde te bewerkstelligen dat de ziekte kan worden voorkomen.

Daar is veel geld voor nodig en wij hopen op deze wijze daaraan een

bijdrage te verlenen.