Shantykoor De Admiraliteit

de Moordtzangers


De geboorteplaats van Shantykoor De Moordtzangers lag, eind 2010, op het volktuinencomplex De Knollentuin in Moordrecht.


Een groep tuinders vond de tijd rijp voor het oprichten van een eigen Moordrechts shantykoor in ons dorp.


Niet lang daarna was Shantykoor  De MoordtZangers een feit en zo’n 20 mannen gingen zingen onder leiding van een dirigente en begeleid door een klein combo.


Het koor groeide -  ook niet-tuinders kwamen zingen - en in 2015 werd het eerste lustrum gevierd met een groots festival.


Shantykoor De MoordtZangers kenmerkt zich door een eigen stijl die tot uitdrukking komt door het enthousiasme en plezier waarmee wordt gezongen en in de interactie met het publiek.


www.demoordtzangers.nl


“Shantykoor de Moordtzangers”